Aktualności


21.02.2018

W roku 2018 w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką. Podstawowa kwota dotacji (dofinansowania) udzielanej przez Gminę Miejską Kraków wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem. Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową, w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat za objęcie opieką dziecka (tzw. "czesne") o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji. Miesięczna kwota o jaką obniżone zostaną opłaty za opiekę wyliczona zostanie według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.

W przypadku objęcia opieką dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności Gmina Miejska Kraków udzielać będzie podmiotowi świadczącemu opiekę dodatkowej dotacji (dofinansowania) w wysokości 2,40 zł za każdą godzinę opieki nad dzieckiem. Powyższa kwota nie będzie miała wpływu na wysokość opłat ponoszonych przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wyłącznie dzieci zamieszkałych na terenie miasta Krakowa. Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl.

06.12.2017

Dzisiaj przybył do naszego Żłobka wspaniały gość, by hojnie obdarować wszystkie dzieci prezentami. Mowa tu oczywiście o Świętym Mikołaju. Dzieci w podziękowaniu zaśpiewały wcześniej przygotowane już piosenki oraz recytowały wierszyki. Każde dziecko przywitało się z Mikołajem, usiadło na kolanach i otrzymało tak wyczekiwany prezent. Choć nie wszystkie dzieci przyjęły gościa z uśmiechem i radością, były bowiem również łzy, to cała wizyta przebiegła we wspaniałej magicznej atmosferze.

13.09.2017

"Planuje się, że w roku 2017 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 września do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udzielać będzie dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką". Dotacja (dofinansowanie) wynosi 1, 70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gmina Miejską Kraków umową w okresie otrzymywania dotacji zobowiązani jesteśmy do pomniejszenia wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka za objęcie opieką dziecka (tzw. "czesne") o kwotę nie niższą niż kwota uzyskanej od Gminy dotacji wyliczonej według wzoru: ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej z rodzicami lub opiekunami prawnymi umowy) x 1,70 zł.
Jednocześnie informujemy, że dotacja (dofinansowanie) dotyczy wszystkich dzieci objętych opieką niezależnie od miejsca zamieszkania i ilości godzin opieki w placówce.

Ewentualne uwagi dotyczące udzielanych dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Al. Powstania Warszawskiego 10, 51-526 Kraków tel: 12 616 92 84, e-mail: bz.umk@.krakow.pl".

07.02.2017

Uprzejmie zawiadamiamy wszystkich rodziców i wszystkie dzieci, iż 21 lutego w naszym żłobku odbędzie się bal karnawałowy. Prosimy, aby tego dnia wszystkie dzieci były przebrane za ulubioną postać z bajki. Zabawę zaczynamy o godzinie 9:30. Będą liczne zabawy i konkursy. Po balu zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej galerii.

16.12.2016

Od dnia 1 Stycznia 2017 roku ulegnie zmianie opłata miesięczna za żłobek. Czesne będzie wynosić od początku roku 450zł.

05.02.2016

5 lutego w naszym żłobku odbył się bal karnawałowy. Były liczne konkursy, zabawy oraz tańce. Wszystkie dzieci były pięknie przebrane za postacie z bajek. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

26.06.2015

W okresie wakacyjnym Przedszkole i Żłobek TYGRYSKI będzie pełniło dyżur. Zapraszamy!

27.04.2015

W związku z wygraniem dofinansowania w ramach projektu "Maluch" żłobek Tygryski proponuje nowy cennik usług:
Czesne w żłobku: 200zł (opłata miesięczna)
Całodzienne wyżywienie przygotowane we własnej kuchni: 10zł

Posiadamy bardzo dobre opinie sanepidu oraz oceny rodziców. Zapraszamy!

09.04.2015

Zapraszamy serdecznie wszystkie Maluchy, których Mamy już wkrótce wracają do pracy. Oferujemy szereg zajęć edukacyjnych, fachową, profesjonalną opiekę oraz świetną zabawę. Dzieci w naszym żłobku czują się jak we własnym domu, jedna opiekunka opiekuje się trójką maluszków. Zapraszamy na bezpłatne dni adaptacyjne w dogodnym dla Państwa terminie. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 668 447 999.

01.03.2015

W roku 2015 od dnia 1 marca do 31 grudnia Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Żłobku.

18.12.2014

W piątek, 5 grudnia do naszego żłobka przybył długo wyczekiwany gość - Święty Mikołaj. Dzieci powitały Mikołaja piosenką i wierszykami. Święty Mikołaj wręczył każdemu dziecku prezent. To było niezwykłe przeżycie, radość i szczęście same malowały się na twarzach maluszków.

28.10.2014

Przedszkole i żłobek „Tygryski” działa w nowo powstałym budynku, który został zaprojektowany zgodnie z wszystkimi normami obowiązującymi placówki tego typu. Placówka posiada dwie duże sale zabaw i jedną sypialnię. Każda sala ma bezpośredni dostęp do łazienki.

ZAPEWNIAMY SWOIM PODOPIECZNYM:

• opiekę żłobkową i przedszkolną w godzinach 6.30 do 18.00 od poniedziałku do piątku
• indywidualne podejście do każdego dziecka dostosowane do jego potencjału i zdolności
• zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
• wysoki poziom zajęć prowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod dydaktycznych
• cztery posiłki dziennie
• opiekę logopedy i psychologa
• bogatą ofertę zajęć dodatkowych
• organizację imprez okolicznościowych dla dzieci

W RAMACH CZESNEGO OFERUJEMY:

• język angielski- 1 raz w tygodniu
• rytmikę – 1 raz w tygodniu
• ceramikę- 1 raz w tygodniu
• małe formy teatralne- 1 raz w tygodniu
• taniec- 1 raz tygodniu
• zajęcia z logopedą
• zajęcia z psychologiem
• zajęcia plastyczne
• gimnastyka ogólnorozwojowa
• spektakle teatralne w placówce

OFERUJEMY RÓWNIEŻ ZAJĘCIA DODATKOWE:

• gimnastyka korekcyjna
• język francuski

OPŁATY (od stycznia 2015r.):

WPISOWE: 200 zł - Jednorazowa, bezzwrotna opłata.

CZESNE W PRZEDSZKOLU (dzieci od 2,5 lat): 430 zł

Stawka żywieniowa: 12zł

CZESNE W ŻŁOBKU: 550 zł

• Czesne jest płatne z góry przelewem do 10 dnia każdego miesiąca.
• Czesne nie obejmuje opłat za posiłki.

POSIŁKI:

12 zł - Dzienna stawka żywieniowa.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 668-447-999
Lokalizacja: ul. Stanisława Kostki Potockiego 19, 31-234 Kraków

25.08.2014

Dbając o właściwy rozwój naszych podopiecznych, w żłobku Tygryski odbywają się zajęcia z Panią logopedą. Pani Kinga jest u nas raz w tygodniu. Zajęcia są dobrą okazją, aby jak najwcześniej zdiagnozować ewentualny problem rozwoju mowy u dziecka i dążyć do jego rozwiązania. Dla dzieci nie mających problemów rozwoju mowy to przyjemna i jednocześnie kształcąca zabawa. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

14.08.2014

Przy dobrej pogodzie miło spędzamy czas w ogrodzie!

Pobyt dzieci na świeżym powietrzu zaspokaja potrzebę ruchu, poszerza doświadczenia dzieci i wspiera ich rozwój. W zabawie dzieci odtwarzają swoje przeżycia związane z obserwacją i uzyskanymi wiadomościami. Zajęcia i zabawy wpływają nie tylko na kontakt z przyrodą, ale na kontakt między dziećmi. Często znalezione podczas spacerów skarby stają się dla naszych dzieci materiałem twórczym Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

30.07.2014

Podczas zajęć plastycznych wykorzystujemy różnorodne techniki, takie jak: rysowanie świecą, kredkami, malowanie palcami, rysunek węglem, pastelami, stemplowanie, zabawy z gliną, masą papierową, solną, plasteliną, prace wykonane z kasz, makaronów, bibuły, szmatek, włóczek. Zajęcia te doskonale rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, jednocześnie ucząc cierpliwości. Pomagają naszym dzieciom uwierzyć we własne siły, wzmagając przy tym ich poczucie własnej wartości. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.


28.07.2014

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci na spotkanie z dyrektorem żłobka, które odbędzie się 30 lipca 2014 r. o godz. 18:00 w budynku żłobka.


24.07.2014

Przypominamy rekrutacja trwa!


21.07.2014

Obecnie obowiązki dyrektora naszego żłobka pełni pani Barbara Bojda.

Barbara Bojda – wykształcenie wyższe magisterskie specjalność: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim, ukończone studia podyplomowe na kierunku Organizacja i Zarządzanie Oświatą na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Nauczyciel kontraktowy. Ukończone kursy m.in. z zakresu biblioterapii i bajkoterapii, prowadzenia zajęć z matematyki w przedszkolu, profilaktyki dysleksji rozwojowej, metod pracy w nauczaniu przedszkolnym, w tym pedagogiki zabawy i tańca we wspomaganiu rozwoju psychomotorycznego dzieci, kurs kierownika wycieczek, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dzieciom. Doświadczenie w pracy na stanowisku wychowawcy i dyrektora przedszkola.