Oferta

Nasz żłobek powstał w celu zapewnienia Twojemu dziecku troskliwej opieki, gdy Ty pracujesz, robisz zakupy lub chcesz po prostu zapewnić swojemu dziecku tak ważny kontakt z grupą rówieśniczą czyli po prostu innymi dziećmi.

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17.30

W ramach oferty zapewniamy:
Plan zajęć poza ramowym programem zawiera m.in.:
Zajęcia podzielone są podzielone w bloki tematyczne tak, by zapewnić każdemu dziecku indywidualny rozwój zainteresowań.

Gr starsza – „Kangurki”: Czas trwania i typ zajęć dostosowany jest do wieku oraz możliwości dziecka

Zajęcia:

Zajęcia ogólnorozwoljowe:

W naszym żłobku maluchy uczą się przez zabawę. Prowadzimy je w taki sposób aby odkrywać zainteresowania i budzić pasje. Na zajęciach dbamy o ruchowy, poznawczy, emocjonalny i społeczny rozwój dziecka.

W skład tych zajęć zaliczamy następujące formy aktywności:

wychowawczo-dydaktyczne zajęcia dla dzieci:
Uczymy dzieci rozpoznawać i nazywać emocje, co w przyszłości pomoże im stawiać czoła trudnym sytuacjom. Zajęcia grupowe to dobra okazja do tego by maluchy uczyły się współpracować ze sobą, a także rozwiązywać konflikty. Takie doświadczenia są najlepszą nauką budowania poczucia własnej wartości, odczuwania empatii i usamodzielnienia się dziecka.

edukacja zdrowotna:
W ramach edukacji zdrowotnej zaznajamiamy dzieci z nawykami higienicznymi i zdrowotnymi. Ponad to organizujemy zabawy na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe dostosowane do wieku i potrzeb dziecka.

zajęcia muzyczno-ruchowe:
W myśl hasła ruch to zdrowie, w naszym Żłobku muzyka i ruch przenikają się. Dlatego na zajęciach słuchać będziemy różnorodnej muzyki do której uczyć będziemy dzieci poczucia rytmu. Nieodłącznym elementem tych zajęć będzie taniec a także elementy relaksacyjne.

zajęcia plastyczne:
Podczas zajęć plastycznych z maluchami wykorzystujemy różnorodne techniki: malowanie palcami, rysowanie świecą, malowanie na pokładzie klejowym, grysikowym, rysunek węglem, pastelami, stemplowanie, prace wykonane z włóczek, szmatek, kasz i makaronów, zabawy z gliną, masą papierową i wiele innych. Zajęcia rozwijają dziecięcą wyobraźnię, zdolności manualne, ekspresję plastyczną, pomagają uwierzyć we własne siły, wzmagają poczucie własnej wartości, uczą cierpliwości.

zajęcia przyrodnicze i ekologiczne:
Podczas spacerów oraz wycieczek staramy się uwrażliwić dzieci na piękno otaczającej nas przyrody. Starając się wyjść naprzeciw dociekliwym pytaniom maluchów, nazywamy i wyjaśniamy poszczególne zjawiska przyrodnicze. Zwracając uwagę na ochronę środowiska, uczymy dzieci szacunku do otaczającego świata.

zajęcia tematyczne:
Zabawa w naszym Żłobku pomaga dzieciom poznać i zrozumieć otaczający ich świat. Maluchy biorąc udział w zabawach okolicznościowych, poznają tradycje i kulturę, nie tylko naszego kraju. Wcielają się w role np. kucharza, sprzedawcy i lekarza, naśladują a ponad to rozbudzają swoja wyobraźnie.

bajkoterapia:
Bajkoterapia to świetny sposób na dziecięce lęki czy pierwsze dni w Żłobku. Dzięki czytaniu bajek nasze opiekunki pracują nad trudnymi emocjami dzieci. Wsłuchując się w czytanki, maluchy wyciszają się, wzbogacają swoją wyobraźnie co ułatwia im adaptacje w nowym miejscu.

zajęcia relaksacyjne:
Zajęcia rozpoczynają się od ćwiczeń oddechu przy tonach spokojnej muzyki. Wśród ćwiczeń relaksacyjnych możemy wyróżnić: